Het teeltprocesWelcome on the website of voc-districhamp

Het Teeltproces

Het teeltproces bestaat uit een cyclus van vijf of zes weken waarin twee of drie vluchten geoogst worden en start met het vullen van de bedden (stellingen) in een champignoncel (een geïsoleerde afgesloten ruimte). De bedden worden gevuld met doorgroeide compost, waarover een laag dekaarde komt te liggen. Daardoor verdubbelen bij dit teeltproces de champignons iedere dag in omvang. Wanneer de eerste champignons plukrijp zijn, dat is ongeveer drie weken na het vullen en afdekken, kan de oogst van de eerste vlucht plaatsvinden.

Elke dag worden de grootste champignons geoogst zodat de kleinere weer ruimte krijgen om te groeien. Na de eerste vlucht worden de bedden opnieuw met water besproeid om voldoende vocht in te brengen voor een tweede en/of derde vlucht.

Na de teelt wordt de opgebruikte compost, ook wel champost genoemd gebruikt voor landbouwdoeleinden. Na het schoonspuiten kan de cel opnieuw worden opgestart. Districhamp nv hecht veel waarde aan het milieu. Zonnepanelen, warmterecuperatie, warmtepompen en geavanceerde klimaatunits zorgen voor een milieuvriendelijk geantwoord gebruik van energie.

 
teeltproces

De champignons verdubbelen iedere dag in omvang. Wanneer de eerste champignons plukrijp zijn, dat is ongeveer drie weken na het vullen en afdekken, kan de oogst van de eerste vlucht plaatsvinden.

Elke dag worden de grootste champignons geoogst zodat de kleinere weer ruimte krijgen om te groeien. Na de eerste vlucht worden de bedden opnieuw met water besproeid om voldoende vocht in te brengen voor een tweede en/of derde vlucht.

Na de teelt wordt de opgebruikte compost, ook wel champost genoemd gebruikt voor landbouwdoeleinden. Na het schoonspuiten kan de cel opnieuw worden opgestart. 

 
 

Districhamp nv hecht veel waarde aan het milieu. Zonnepanelen, warmterecuperatie, warmtepompen en geavanceerde klimaatunits zorgen voor een milieuvriendelijk geantwoord gebruik van energie.

 
 

Het Teeltproces in beeld